RED IS THE COLOUR OF YOUR LIFE

Installation view. Åland Cultural Museum 7.9.–20.10.2019

Radonspektrum, video. Alla grundämnen avger vid upphettning eller absorberar vid genomlysning, ljus. Detta ljus består av en unik sammansättning olika våglängder som kan delas upp i emissions- och absorptionsspektrum. Varje grundämne har sitt eget spektrum, som ett fingeravtryck.

Using Format